Choose the correct answer to each of the following questions.I will lend you some money, but you ____ pay it back to me next week.


Câu 93039 Thông hiểu

Choose the correct answer to each of the following questions.

I will lend you some money, but you ____ pay it back to me next week.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.