Choose the correct answer to each of the following questions.If you are lucky, it will be love at first ____.


Câu 93041 Thông hiểu

Choose the correct answer to each of the following questions.

If you are lucky, it will be love at first ____.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Cụm từ

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.