Choose the correct answer to each of the following questions.“Do you feel like going to the prom with me?” – “ ____”


Câu 93042 Thông hiểu

Choose the correct answer to each of the following questions.

“Do you feel like going to the prom with me?” – “ ____”


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.