Choose the correct answer to each of the following questions.She left a message with a request ____ in the contract.


Câu 93044 Thông hiểu

Choose the correct answer to each of the following questions.

She left a message with a request ____ in the contract.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: to V / V-ing

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.