Choose the correct answer to each of the following questions.It was hand-carved wooden spoons ________ Welsh boys gave to girls as a symbol of their love.


Câu 93046 Thông hiểu

Choose the correct answer to each of the following questions.

It was hand-carved wooden spoons ________ Welsh boys gave to girls as a symbol of their love.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu chẻ

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.