Choose the correct answer to each of the following questions.In spite of being the new resident in this area, he always tries to ____ with his neighbours.


Câu 93048 Thông hiểu

Choose the correct answer to each of the following questions.

In spite of being the new resident in this area, he always tries to ____ with his neighbours.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Cụm động từ

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.