Choose the correct answer to each of the following questions.My father used to ____ a lot of challenges before establishing his own insurance company.


Câu 93049 Thông hiểu

Choose the correct answer to each of the following questions.

My father used to ____ a lot of challenges before establishing his own insurance company.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.