Choose the correct answer to each of the following questions.I think you ____ do exercise regularly in order to keep your body in good shape.


Câu 93050 Nhận biết

Choose the correct answer to each of the following questions.

I think you ____ do exercise regularly in order to keep your body in good shape.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.