Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.When I was a child, my mother used to teach me table manners.


Câu 93052 Nhận biết

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

When I was a child, my mother used to teach me table manners.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.