Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.She was so happy when he got down on bended knee and popped the question.


Câu 93053 Nhận biết

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

She was so happy when he got down on bended knee and popped the question.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Thành ngữ

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.