Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.Jane found herself in conflict with her parents over her future career.


Câu 93054 Nhận biết

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Jane found herself in conflict with her parents over her future career.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.