Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.Then the strangest thing happens - Will and Marcus strike up an unusual friendship.


Câu 93055 Thông hiểu

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Then the strangest thing happens - Will and Marcus strike up an unusual friendship.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Cụm động từ

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.