Điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau: “Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ (1)……………, mở đường cho chủ nghĩa tư bản (2)………………...hơn. Đây là cuộc (3)……………..có ý nghĩa trọng đại trong quá trình quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản”. (sgk Lịch sử 10, trang 145)


Câu 93076 Vận dụng cao

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau:

Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ (1)……………, mở đường cho chủ nghĩa tư bản (2)………………...hơn. Đây là cuộc (3)……………..có ý nghĩa trọng đại trong quá trình quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản”. (sgk Lịch sử 10, trang 145)


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.