Khi tính số bội giác của kính thiên văn, góc ((alpha _0) ) được chọn là:


Câu 9311 Nhận biết

Khi tính số bội giác của kính thiên văn, góc \({\alpha _0}\) được chọn là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.