Một kính thiên văn, vật kính có tiêu cự ((f_1) = 1m ), thị kính có ghi (10( rm(x)) ). Khi ngắm chừng vô cực, khoảng cách giữa hai kính là:


Câu 9317 Vận dụng

Một kính thiên văn, vật kính có tiêu cự \({f_1} = 1m\), thị kính có ghi \(10{\rm{x}}\). Khi ngắm chừng vô cực, khoảng cách giữa hai kính là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Cách đọc thông số trên thị kính (kính lúp): \(A{\rm{x}} = \frac{{25}}{f}\)

+ Áp dụng biểu thức khoảng cách giữa hai kính khi ngắm chừng ở vô cực: \({O_1}{O_2} = {f_1} + {f_2}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.