Tháng 4 – 1640, vua Sáclơ I đã buộc phải triệu tập Quốc hội để làm gì?


Câu 93176 Thông hiểu

Tháng 4 – 1640, vua Sáclơ I đã buộc phải triệu tập Quốc hội để làm gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

xem lại kiến thức cách mạng tư sản Anh

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.