Một kính thiên văn có số bội giác vô cực là 100. Khoảng cách hai kính là 505 cm. Tiêu cự vật kính và thị kính tương ứng là


Câu 9318 Vận dụng

Một kính thiên văn có số bội giác vô cực là 100. Khoảng cách hai kính là 505 cm. Tiêu cự vật kính và thị kính tương ứng là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức khi ngắm chừng ở vô cực

+ Số bội giác: \({G_\infty } = \frac{{{f_1}}}{{{f_2}}}\)

+ Khoảng cách giữa hai kính: \({O_1}{O_2} = {f_1} + {f_2}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.