Học thuyết nào cho thấy nguyên tử không phải là phần tử nhỏ nhất của vật chất?


Câu 93182 Vận dụng cao

Học thuyết nào cho thấy nguyên tử không phải là phần tử nhỏ nhất của vật chất?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

vận dụng kiến thức liên môn hóa học

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.