Một người cận thị có cực viễn cách mắt 50 cm, quan sát một thiên thể bằng kính thiên văn (( ((f_1) = 100cm;( rm( ))(f_2) = 5( rm( ))cm) ) ) không điều tiết. Biết mắt đặt sát thị kính, khoảng cách giữa hai kính lúc này bằng bao nhiêu?


Câu 9319 Vận dụng

Một người cận thị có cực viễn cách mắt 50 cm, quan sát một thiên thể bằng kính thiên văn \(\left( {{f_1} = 100cm;{\rm{ }}{f_2} = 5{\rm{ }}cm} \right)\) không điều tiết. Biết mắt đặt sát thị kính, khoảng cách giữa hai kính lúc này bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vẽ sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính

+ Vị trí vật đối với người cận thị khi mắt không điều tiết: \({d_1} = \infty \)

+ Sử dụng công thức thấu kính: \(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.