Một kính thiên văn có vật kính với độ tụ 0,5dp. Thị kính cho phép nhìn một vật cao 1mm đặt tại tiêu diện vật dưới một góc (phi  = 0,05( rm(r))a( rm(d)) ).

Một kính thiên văn có vật kính với độ tụ 0,5dp. Thị kính cho phép nhìn một vật cao 1mm đặt tại tiêu diện vật dưới một góc \(\varphi  = 0,05{\rm{r}}a{\rm{d}}\).


Câu 9323 Vận dụng

Tìm tiêu cự của thị kính?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính góc trông vật: \(\tan \varphi  = \frac{{{A_1}{B_1}}}{{{f_2}}} \approx \varphi \)

Xem lời giải


Câu 9322 Vận dụng

Số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức xác định tiêu cự: \(f = \frac{1}{D}\)

+ Áp dụng biểu thức tính số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực: \({G_\infty } = \frac{{{f_1}}}{{{f_2}}}\)

Xem lời giải


Câu 9321 Vận dụng

Tính khoảng cách giữa hai điểm trên Mặt Trăng, nếu góc trông hai điểm này qua kính là \(4'\). Coi khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là \(400000km\)?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.