Nhận xét nào sau đây không đúng với bài thơ Bếp lửa?


Câu 93325 Thông hiểu

Nhận xét nào sau đây không đúng với bài thơ Bếp lửa?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Nhớ lại nội dung tác phẩm và chọn đáp án phù hợp

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.