Vật thứ nhất trong 25 giây thực hiện được 2000 dao động. Vật thứ hai, trong 10 giây thực hiện được 200 dao động. a) Tìm tần số dao động của mỗi vật. b) Vật nào phát ra âm cao hơn? Vì sao? c) Tai người có thể nghe được âm do vật nào phát ra ? Tại sao?


Câu 93339 Vận dụng

Vật thứ nhất trong 25 giây thực hiện được 2000 dao động. Vật thứ hai, trong 10 giây thực hiện được 200 dao động.

a) Tìm tần số dao động của mỗi vật.

b) Vật nào phát ra âm cao hơn? Vì sao?

c) Tai người có thể nghe được âm do vật nào phát ra ? Tại sao?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị tần số là héc (Hz)

+ Tai người nghe được âm có tần số từ 16Hz tới 20000Hz

+ Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn. Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số đao động càng nhỏ.

+ Công thức xác định: \(f=\frac{N}{t}\)

Với N là số dao động, t là thời gian thực hiện N dao động đó.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.