Trong 15s, một vật thực hiện được 30 dao động thì tần số dao động của vật đó là:


Câu 93340 Vận dụng

Trong 15s, một vật thực hiện được 30 dao động thì tần số dao động của vật đó là:Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tần số là số dao động vật thực hiện được trong 1 giây. Kí hiệu là f và có đơn vị là Héc (Hz). Công thức xác định f = N/t với N là số dao động, t là thời gian thực hiện N dao động đó.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.