a) Tần số là gì? Đơn vị tần số là gì? b) Một vật thực hiện 180 dao động trong 30 giây. Tính tần số dao động của vật.


Câu 93341 Vận dụng

a) Tần số là gì? Đơn vị tần số là gì?

b) Một vật thực hiện 180 dao động trong 30 giây. Tính tần số dao động của vật.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

định nghĩa tần số và đơn vị tần số. Áp dụng định nghĩa để xác định tần số dao động của vật.

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.