Đốt m gam P sau đó cho sản phẩm tác dụng với 480 ml dung dịch NaOH x mol/l thu được dung dịch chứa 4,68m gam chất tan. Mặt khác cho m gam P tác dụng với HNO3 đặc nóng dư thu được (m+55,72) gam NO2 (đktc). Giá trị của x gần nhất với:


Câu 93547 Vận dụng cao

Đốt m gam P sau đó cho sản phẩm tác dụng với 480 ml dung dịch NaOH x mol/l thu được dung dịch chứa 4,68m gam chất tan. Mặt khác cho m gam P tác dụng với HNO3 đặc nóng dư thu được (m+55,72) gam NO2 (đktc). Giá trị của x gần nhất với:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

*Xét phản ứng của P với HNO3 đặc nóng:

 P + 5HNO3 đặc → H3PO4 + 5NO2 + H2O (1)

Từ số mol NO2 và P tính được giá trị m

* Đốt P sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch NaOH

- Trường hợp 1: 4,68m gam chất tan chứa H3PO4 dư và NaH2PO4.

- Trường hợp 2: 4,68m chất tan chứa Na3PO4 và NaOH dư.

-Trường hợp 3: 4,68m gam chất tan chỉ chứa muối. Ta có: nH2O = nNaOH = 0,48x mol

Bảo toàn khối lượng ta tính được x

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.