Trộn 200 ml dung dịch Ca(H2PO4)2 1M với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Khối lượng kết tủa thu được là:


Câu 93559 Vận dụng

Trộn 200 ml dung dịch Ca(H2PO4)2 1M với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Khối lượng kết tủa thu được là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thứ tự các phản ứng xảy ra:

H2PO4- + OH- → HPO42- + H2O

Ca2+ + HPO42- → CaHPO4

Tính toán lần lượt theo các phương trình hóa học xảy ra để tính khối lượng kết tủa thu được.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.