Thời Đại học, ông học cùng trường với tác giả nào dưới đây?


Câu 93986 Nhận biết

Thời Đại học, ông học cùng trường với tác giả nào dưới đây?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.