Từ tri kỉ trong câu “vầng trăng thành tri kỉ” có nghĩa là gì?


Câu 94032 Thông hiểu

Từ tri kỉ trong câu “vầng trăng thành tri kỉ” có nghĩa là gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem phần chú thích và chọn đáp án đúng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.