Cách kết cấu như trên thể hiện ý nghĩa gì?


Câu 94038 Thông hiểu

Cách kết cấu như trên thể hiện ý nghĩa gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Em xem lại cách viết thường ở các câu trong cùng một khổ có tác dụng thế nào về việc diễn đạt ý thơ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.