Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của văn bản?


Câu 94102 Thông hiểu

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của văn bản?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.