Phân tích đa thức ((x^3) + 12x ) thành nhân tử ta được


Câu 9413 Nhận biết

Phân tích đa thức \({x^3} + 12x\) thành nhân tử ta được


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.