Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ thời gian nào?


Câu 94163 Thông hiểu

Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ thời gian nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại Đường lối Đổi mới của Việt Nam

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.