Cho (3(a^2)( (x + 1) ) - 4bx - 4b ) (= ( (x + 1) )( (...) ). )  Điền biểu thức thích hợp vào dấu (... )


Câu 9417 Thông hiểu

Cho \(3{a^2}\left( {x + 1} \right) - 4bx - 4b \)\(= \left( {x + 1} \right)\left( {...} \right).\) 

Điền biểu thức thích hợp vào dấu \(...\)


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.