Cho (A = (2019^(n + 1)) - (2019^n) ) . Khi đó (A ) chia hết cho số nào dưới đây với mọi (n thuộc mathbb(N) ).


Câu 9425 Vận dụng

Cho \(A = {2019^{n + 1}} - {2019^n}\) . Khi đó \(A\) chia hết cho số nào dưới đây với mọi \(n \in \mathbb{N}\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng công thức \({x^{m + n}} = {x^m}.{x^n}\) để làm xuất hiện nhân tử chung

+ Sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung để phân tích đa thức thành nhân tử.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.