Với bài thơ “Cáo tật thị chúng”, thiền sư Mãn Giác được coi là đại biểu của dòng văn thơ:


Câu 94326 Thông hiểu

Với bài thơ “Cáo tật thị chúng”, thiền sư Mãn Giác được coi là đại biểu của dòng văn thơ:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.