Hai câu thơ đầu bài kệ Cáo tật thị chúng diễn tả quy luật nào của tự nhiên?


Câu 94340 Nhận biết

Hai câu thơ đầu bài kệ Cáo tật thị chúng diễn tả quy luật nào của tự nhiên?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.