Sự trục nhãn tiền quá, Lão tòng đầu thượng lai. (Cáo tật thị chúng – Mãn Giác) Tâm trạng nhà thơ qua hai câu thơ trên?


Câu 94343 Nhận biết

Sự trục nhãn tiền quá,

Lão tòng đầu thượng lai.

(Cáo tật thị chúng – Mãn Giác)

Tâm trạng nhà thơ qua hai câu thơ trên?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.