Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu?


Câu 94495 Nhận biết

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.