Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu ((R_1) < (R_2) ) và ((R_(12)) )  là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì:


Câu 9452 Thông hiểu

Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu \({R_1} < {R_2}\) và \({R_{12}}\)  là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức xác định điện trở của mạch khi mắc song song: \(\frac{1}{{{R_{//}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\)

+ Hiệu điện thế trên các tải mắc song song bằng nhau: \({U_1} = {U_2}\)

+ Vận dụng biểu thức tính công suất tiêu thụ: \(P = UI = {I^2}R = \frac{{{U^2}}}{R}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.