Hai bóng đèn có công suất định mức là ((P_1) = 25W ), ((P_2) = 100W ) đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế (110V ). Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì:


Câu 9453 Vận dụng

Hai bóng đèn có công suất định mức là \({P_1} = 25W\), \({P_2} = 100W\) đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế \(110V\). Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức \(P = UI = {I^2}R\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.