Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động (E )  và điện trở trong r, thấy công suất mạch ngoài cực đại thì:


Câu 9454 Thông hiểu

Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động \(\xi \)  và điện trở trong r, thấy công suất mạch ngoài cực đại thì:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính công suất: \(P = {I^2}R\)

+ Vận dụng biểu thức định luật Ôm: \(I = \frac{E}{{R + r}}\)

+ Áp dụng bất đẳng thức cosi

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.