Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ dòng điện là 5 A. Biết giá tiền điện là 700 đ/kWh.

Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế $220 V$ thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ dòng điện là $5 A$. Biết giá tiền điện là $700 đ/kWh$.


Câu 9457 Vận dụng

Tính nhiệt lượng mà bàn là toả ra trong $20$ phút.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính nhiệt lượng \(Q = {I^2}Rt = UIt\)

Xem lời giải


Câu 9456 Vận dụng

Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là này trong $30$ ngày, mỗi ngày sử dụng $20$ phút ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính nhiệt lượng do bàn là tỏa ra : \(Q = UIt\)

+ Chuyển J sang kWh : $1KWh = 3600.000 J$

+ Nhân với đơn giá

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.