Một nguồn điện có suất điện động (E = 6( rm( ))V ), điện trở trong (r = 2ôm ), mạch ngoài có điện trở R.

Một nguồn điện có suất điện động \(E = 6{\rm{ }}V\), điện trở trong \(r = 2\Omega \), mạch ngoài có điện trở R.


Câu 9464 Vận dụng

Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4W?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính công suất: \(P = {I^2}R\)

+ Vận dụng biểu thức định luật ôm: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

Xem lời giải


Câu 9463 Vận dụng

Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính công suất tiêu thụ: \(P = {I^2}R\)

+ Vận dụng biểu thức định luật Ôm: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

+ Áp dụng bất đẳng thức Cosi

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.