Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: Biết. E = 16 V, r = 2 (ôm ), R1 = 3 (ôm ), R2 = 9 (ôm ). Đ1 và Đ2 là  2 đèn giống nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở vôn kế rất lớn.

 Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết. E = 16 V, r = 2\(\Omega \), R1 = 3\(\Omega \), R2 = 9\(\Omega \).

Đ1 và Đ2 là  2 đèn giống nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở vôn kế rất lớn.


Câu 9474 Vận dụng

Tìm điện trở mỗi đèn.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức khi mắc nguồn song song : \(\left\{ \begin{array}{l}{E_b} = E\\{r_b} = \frac{r}{n}\end{array} \right.\)

+ Áp dụng biểu thức định luật Ôm : \(I = \frac{{{E_b}}}{{R + {r_b}}}\)

+ Vận dụng biểu thức : \(I = \frac{U}{R}\)

Xem lời giải


Câu 9473 Vận dụng

Hai đèn sáng như thế nào biết công suất định mức của mỗi đèn là 6W.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính công suất suy ra hiệu điện thế : \(P = \frac{{{U^2}}}{R}\)

Xem lời giải


Câu 9472 Vận dụng

Thay vôn kế bằng 1 ampe kế  có Ra = 0. tính cường độ dòng điện qua ampe kế ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

khi thay vôn kế bằng ampe kế thì dòng điện không qua 2 đèn mà chỉ qua ampe kế

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.