Choose the best answerThis reading passage is about an astronaut ___ traveled into space in 1961.


Câu 94821 Nhận biết

Choose the best answer

This reading passage is about an astronaut ___ traveled into space in 1961.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

who thay thế cho người/ chủ ngữ (mang tính chủ động)

whom thay thế cho tân ngữ

that thay thế cho cả người và vật

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.