Choose the best answerToday, the menu on the ISS includes more than 100 items _______astronauts can choose their daily meals before they fly into space.


Câu 94823 Thông hiểu

Choose the best answer

Today, the menu on the ISS includes more than 100 items _______astronauts can choose their daily meals before they fly into space.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: đại từ quan hệ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.