Choose the best answerThe Astronauts Memorial Foundation honours all American astronauts __________have lost their lives on missions or in training.


Câu 94827 Nhận biết

Choose the best answer

The Astronauts Memorial Foundation honours all American astronauts __________have lost their lives on missions or in training.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

who thay thế cho người đóng vai trò chủ ngữ (mang tính chủ động)

whom thay thế cho người đóng vai trò tân ngữ

that thay thế cho cả người và vật

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.