Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.I read about the child ___________life was saved by her pet dog.


Câu 94855 Thông hiểu

Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.

I read about the child ___________life was saved by her pet dog.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: đại từ quan hệ

who thay thế cho người đóng vai trò chủ ngữ (mang tính chủ động)

whom thay thế cho người đóng vai trò tân ngữ

 whose + N thay thế cho từ có sự sở hữu

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.