Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.The police have to try to catch the men ____drive dangerously.


Câu 94856 Nhận biết

Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.

The police have to try to catch the men ____drive dangerously.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

who thay thế cho người/ chủ ngữ (mang tính chủ động)

whom thay thế cho tân ngữ chỉ người

which thay thế cho vật

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.