Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cây thước (hình dưới) lần lượt là :


Câu 94976 Vận dụng

Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cây thước (hình dưới) lần lượt là :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Giới hạn đo là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

- Độ chia nhỏ nhất là độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.